top of page

Scan4Stories

Immersive Heritage Storytelling

Het project

De hedendaagse erfgoedbezoeker is op zoek naar unieke belevingen. Om deze belevingen vorm te geven zijn sterke verhalen en technologische innovatie essentieel. Er bestaat echter geen duidelijk referentiekader voor de manier waarop men beide elementen op een succesvolle manier kan combineren. Scan4Stories tracht een antwoord te bieden op deze uitdaging. Scan4Stories is een TETRA-project waarbinnen de opleidingen Toerisme en Recreatiemanagement en Digital Arts & Entertainment van HOWEST samenwerken. Het project bouwt kennis op omtrent Storytelling en exploreert de technische mogelijkheden van Immersieve technologieën zoals Augmented, Virtual en Mixed Reality. 

Dit  gebeurt enerzijds door het opstellen van een stand van zaken  omtrent het gebruik van Storytelling en Immersieve Technologie binnen de toerisme- en erfgoedsector.  Anderzijds worden spelers binnen de sector bevraagd en worden best en worst practices in kaart gebracht. Op basis van deze kennis en de feedback van de sector (die wordt vertegenwoordigd door de leden van de begeleidingsgroep) wordt een referentiekader uitgewerkt.

Scan4Stories heeft als doel een breed implementeerbare methodiek te ontwikkelen voor de toerisme- en erfgoedsector die verduidelijkt op welke manier immersieve technologie kan gebruikt worden om verhalen te laten schitteren en deze op een doeltreffende manier op de bezoeker over te brengen. Deze methodiek, waarbij het verhaal en de storytellingtechnieken centraal staan, wordt in het kader van het project geïllustreerd aan de hand van drie prototypes. Om ervoor te zorgen dat deze voldoende representatief zijn voor de sector, worden deze in samenwerking met de partners van de begeleidingsgroep ontwikkeld. Het aanreiken van deze methodiek en prototypes moet de sector toelaten om op een geïnformeerde manier immersieve, interactieve en authentieke belevingen te ontwikkelen.

 

Dit zal uiteindelijk resulteren in een vernieuwd en hedendaags draagvlak voor de erfgoedsector, sterkere belevingen voor de bezoeker, het bereiken van een groter en terugkerend publiek met een positieve economische return tot gevolg.

Partners

Scan4Stories wordt mogelijk gemaakt door:

GET IN TOUCH

Howest Campus The Penta - Toerisme en Recreatiemanagement

Sint-Martens-Latemlaan 1B

8500 Kortrijk

filip.daniels@howest.be

Howest Campus The Square - Digital Arts & Entertainment

Luipaardstraat 12A

8550 Kortrijk

merel.steeland@howest.be

bottom of page