top of page

Doelgroep

We kunnen één beleving moeilijk op elke individuele bezoeker afstemmen. Het is daarom belangrijk om op voorhand te bepalen voor welke doelgroep de beleving ontwikkeld wordt. Om het vervolgens eenvoudiger te maken om de beleving goed op de doelgroep af te stemmen, kan je een persona of personas creëren.

Personas

Een persona is het (fictief) profiel van een "bezoeker" dat de belangrijkste karakteristieken omvat zoals demografie, lifestyle, persoonlijkheidskenmerken, gedrag, interesses, skills, motivatieredenen, doelen... Personas worden opgesteld op basis van de resultaten van doelgroepenonderzoek. Personas helpen ons om te verstaan hoe bezoekers zullen reageren op of interageren met bepaalde producten, belevingen, diensten, interfaces, designs, enz. 

Het gebruiken van personas zou ervoor moeten zorgen dat een bepaalde doelgroep zich aangesproken voelt door een product en voldoet aan de eisen en noden van deze doelgroep.

 

 

Wat is de doelgroep van deze beleving?

Stel personae op om de doelgroep te concretiseren.

bottom of page