top of page
SC_12.png
WC_01.png

ERFGOEDSITES EN ROUTES

Een specifieke focus bij het ontwikkelen van de prototypes lag bij het bezoek van erfgoedsites en de manier waarop Immersieve Technologie hierin verwerkt kan worden of hierbij een rol kan spelen. Voor dit prototype werd een kasteelsite als uitgangspunt gebruikt. Er werden verschillende verhalen, van verschillende personages en verschillende kasteelsites (Horst, De Lovie en Gaasbeek) verzameld. Deze werden verwerkt tot twee concepten, op basis van de uitkomsten van twee brainstormsessies met storytellers uit verschillende disciplines. Van deze grotere concepten werd uiteindelijk één concept uitgediept. Hiervan werden dan drie aspecten in de vorm van Proof-Of-Concepts uitgewerkt. Bij het selecteren van de Proof-Of-Concepts, werd hoofdzakelijk rekening gehouden met de toepassing van diverse technologieën.

Het was de bedoeling om niet te focussen op de traditionele, historische info maar om te trachten aan de bezoeker duidelijk te maken wat dit kasteel voor zijn kasteelheer- of dame heeft betekend, welke rol het in zijn of haar leven heeft gespeeld en welke rol het kasteelpersoneel hierbinnen vervulde.

Concept

Paul Arconati, Marie Peyrat, Maria-Anna Van den Tempel en Jules van Merris, vier figuren waarvoor één van de kastelen (Horst, De Lovie en Gaasbeek) een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld. Zo was het kasteel van Gaasbeek voor Paul Arconati een toevluchtsoord, een plek waar hij zichzelf kon zijn en zijn excentrieke persoonlijkheid tot uiting kon laten komen. Marie Peyrat was de vrouw die het kasteel van Gaasbeek restaureerde en omtoverde tot kunsttempel. Het kasteel van Horst was het ultieme statussymbool voor Maria-Anna Van den Tempel en het kasteel van De Lovie was de plek bij uitstek voor Jules van Merris om na zijn mislukte politieke carrière weer volop van het leven te genieten en decadente feesten te organiseren.

Om de verhalen van deze vier binnen één concept samen te brengen, werd aan elk personage een seizoen toegekend. Een seizoen dat past bij het levensverhaal van het personage. Zo symboliseert de figuur van Paul Arconati de herfst, die van Marie Peyrat de winter, Maria-Anna neemt de lente voor haar rekening en Jules van Merris de zomer. De seizoenen zullen tot uiting komen in de visualisatie van de prototypes. De kasteelsite werd vervolgens opgedeeld in drie zones. Een buitenzone, een drempelzone en een binnenzone. In elk van deze zones zal de bezoeker een stukje van het verhaal kunnen ontdekken. Om dit stukje van het verhaal te vertellen, worden verschillende technologieën gebruikt. Zo wordt zowel Immersieve Technologie gebruikt, als audio, projectie, 360°-video en motion tracking. In elke zone kan de bezoeker een activatieobject terugvinden dat refereert aan het verhaal van het personage.

Door fysiek met dit object in contact te komen, kan een stukje van het verhaal geactiveerd worden. Zo moet de bezoeker onder een triomfboog door wandelen, door een kader van een schilderij kruipen, in een doodskist kruipen of een document scannen.  Om de bezoeker van de éne naar de andere zone te leiden, wordt een plattegrond van het kasteel in een applicatie geanimeerd. Op deze plattegrond ziet de bezoeker de voetstapjes van personeelsleden die met hun dagdagelijkse taken in de weer zijn. De voetstapjes van de kasteelheer- of dame verschijnen op het moment dat de bezoeker het activatieobject op de site weet te lokaliseren.

 

Door vervolgens de voetstapjes van de kasteelheer- of dame te volgen, kan de bezoeker telkens het volgende object lokaliseren. Dit om zo het volgend verhaalstukje te ontdekken. De drie zones op de kasteelsite kunnen op deze manier als metafoor worden gezien voor het doorgronden van het kasteel en haar bewoners.

Het betreft hier een grote taak om deze volledige beleving uit te werken. Zo dient een applicatie te worden ontwikkeld, dienen activatieobjecten op een site te worden voorzien en moet per stukje verhaal een beleving worden uitgewerkt. Dit was niet mogelijk binnen de scope van dit project. Daarom werden enkele losstaande Proof-Of-Concept’s uitgewerkt die kaderen binnen dit grote concept.

Proof-of-concepts

Hieronder vindt u de drie proof-of-concepts die werden ontwikkeld in het kader van bovenstaand concept. 

"Maria-Anna komt eraan!"

"Renoveren, renoveren"

"De kleren maken de man"

Klik op de titel of op de bijhorende afbeelding hieronder voor meer informatie over één van de proof-of-concepts.

Renoveren, renoveren
De kleren maken de man
Maria-Anna komt eraan!
bottom of page