top of page
SC_12.png
GP_01092021_01.png

Story Excavation

Verhalen

Voor enkele prototypes werd specifiek aandacht besteed aan historische verhalen en gebeurtenissen. Hoe kan Immersieve Technologie helpen om deze verhalen op een interactieve manier te vertellen? Kunnen we bezoekers het gevoel geven dat ze hier deel van uitmaken? Ze door bepaalde interacties zelf het verhaal laten ontdekken zonder het hen kant en klaar voor te schotelen?

Deze vragen gaven, in combinatie met enkele van de ideeën die tijdens de brainstormsessies werden geopperd, aanleiding tot de ontwikkeling van twee prototypes waarbij role-playing, groepsbeleving, interactiviteit, gameplay en Storytelling centraal stonden.

Technologie

Virtual Reality

Het gevoel om als archeoloog een object op te graven ... Jezelf inbeelden waarvoor dat object gediend zou kunnen hebben ... Die betovering bij bezoekers opwekken was de uitdaging voor dit prototype. Archeologische vondsten spreken vaak niet tot de verbeelding als deze in een vitrinekast worden voorgesteld. Archeologische sites zeggen weinig wanneer je er als leek vanop een afstand naar kijkt. De bezoeker zelf objecten laten opgraven om ze zo het verhaal van een site te vertellen, dat was de insteek voor dit prototype.

Verhaal

In 2013 werd een site aan de Oostmolenstraat in Aalter opgegraven. Bij de opgraving werd een Romeinse herberg of afspanning gevonden, gebouwd tijdens de zomer van 177. De afspanning ligt langs een Romeinse weg, die dateert uit de ijzertijd. Dit stuk weg maakt deel uit van het, voor deze streek belangrijke, noordelijke traject van Bavay, over Deinze, Aalter, Maldegem tot in Aardenburg. De afspanning had tot doel reizigers van allerlei pluimage (boeren, handelaars, boodschappers...) te ontvangen en hen de mogelijkheid te bieden zich te ontspannen, hun dieren te voederen en kleine herstellingen te laten uitvoeren. Een afspanning is eigenlijk vergelijkbaar met wat wij tegenwoordig benzinestations noemen. Om deze archeologische data tot leven te brengen, werd in samenwerking met Dagmar Blommaert een fictieve verhaallijn uitgewerkt die zich op de site afspeelt. Het verhaal draait rond het personage van Aurélia, de gevluchte dochter van de Romeinse kiezer, die na problemen met haar kar op de afspanning terecht komt. Op de vlucht voor de soldaten van de keizer, vermomt Aurélia zich als mannelijke handelaar. Doorheen de beleving ontdekt de speler hoe Felix en Silas, de uitbater van de afspanning en de smid, ontdekken wie onder de vermomming schuilgaat.

Beleving

Als archeoloog ga je aan de slag op de virtueel gemodelleerde, archeologische site. Na een korte intro, mag je al snel je eerste artefact opgraven en fotograferen. Elk van de artefacten is een sleutel om een stukje van het verhaal van Aurélia te ontdekken. Op het moment dat de speler een artefact fotografeert, wordt de speler als het ware geteleporteerd naar de Romeinse afspanning waar het verhaal zich afspeelt. De speler kruipt op dat moment zelf in de huid van Aurélia en maakt alles dus mee als eerste persoon. Deze beleving werd ontwikkeld in samenwerking met de studenten DAE in het kader van hun afstudeerproject.

Om deze beleving te realiseren, werd zowel de hedendaagse archeologische site, als de gereconstrueerde Romeinse site in 3D gemodelleerd. De VR-toepassing maakt verschillende interacties, zoals opgraven, afborstelen en fotograferen van vondsten mogelijk. Ook in de Romeinse setting zijn heel wat interacties voorzien. Zo moet de speler met pijl en boog aan de slag, moet hij schapen scheren en zich in snel tempo verstoppen. Elk van deze acties is direct gelinkt aan het object dat werd opgegraven. Op deze manier ontdekt de speler het object in zijn historische context terwijl een stukje van het verhaal zich ontplooit.

Aangezien de artefacten in een willekeurige volgorde kunnen worden opgegraven, werd ook het verhaal op een non-lineaire manier opgebouwd. Om toch de duidelijkheid van het verhaal te bewaren, worden de intro en het einde steeds als respectievelijk eerste en laatste getoond.

bottom of page